Spawanie światłowodów jedno i wielomodowych

Spawanie światłowodów to metoda trwałego łączenia dająca najwyższą jakość połączenia.

Spawamy kable z włóknami:

  • jednomodowymi 9/125 (G.652, G.655, G.657a)
  • wielomodowymi 50/125 (OM2, OM3, OM4), 62,5/125(OM1)

Średnia tłumienność połączeń spawanych nie jest większa niż:

  • dla włókien jednomodowych <0,02[dB]
  • dla włókien wielomodowych <0,01[dB]

 

Spawanie i pomiary światłowodów wykonujemy na terenie całego kraju, w serwerowniach, halach, magazynach, pomieszczeniach telekomunikacyjnych w miejscach trudno dostępnych i w wielu innych lokalizacjach.

Spawanie światłowodów jedno i wielomodowych

Spawanie światłowodów łukiem elektrycznym - to metoda trwałego łączenia światłowodów. Do spawania światłowodów użwamy spawarek światłowodowych, które spajają ze sobą włókna za pomocą łuku elektrycznego.

Pomiary sieci światłowodowych

Świadczymy usługi w zakresie pomiaru sieci światłowodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych reflektometrów optycznych. Wykonujemy również pomiary tłumienności torów optycznych, dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej oraz pomiary reflektometryczne.

Sieci światłowodowe

Oferujemy usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji urządzeń i sieci optelekomunikacyjnych, w tym między innymi: okablowania strukturalnego światłowodowego, światłowodowych linii telekomunikacyjnych.

Pomiary sieci światłowodowych

W ramach tej usługi oferujemy:

pomiary parametrów optycznych torów światłowodowych, lokalizację uszkodzeń kabli światłowodowych i naprawę.

Pomiary światłowodów wykonujemy na czterech podstawowych długościach fal:

  • dla włókien jednomodowych są to 1310nm i 1550nm
  • dla włókien wielomodowych są to 850nm i 1300nm

Po każdych wykonanych pomiarach, klient otrzymuje dokumentację po pomiarową w formacie PDF.