Wspieraj razem z nami

Od Listopada 2020 roku wpieramy Organizacje Pozarządowe, NASZE lokalne Fundacje i Stowarzyszenia czyli Organizacje Pożytku Publicznego z Cieszyna.

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 

Na czym polega działanie takiej Organizacji? Już wyjaśniamy !

W pierwszej kolejności są to: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność charytatywna. Do sfery zadań publicznych ustawodawca zaliczył też m.in. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, aktywność wspomagającą działalność wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także promocję i organizację wolontariatu.

IMG_20211008_102538[1]-1

Nasza firma działa lokalnie i lokalnie pomagamy.

Wraz z naszymi dotychczasowymi Klientami przekazujemy na rzecz OPP wsparcie finansowe !

I Idziemy po więcej !

Każdy nasz Klient może pomagać wraz z nami płacąc TYLKO abonament za internet ! Wsparcie nie powoduje zwiększenia Twojego rachunku !

Wpłacasz swój miesięczny abonament, a to MY przekazujemy od 1 – 10% z jednego pierwszego abonamentu Twojej umowy na wybraną Fundację przez CIEBIE ! Ponieważ to nasi Klienci decydują, którą Organizację wybierają !

Od roku wspieramy :

Zachęcamy Państwa do udziału w naszej akcji !

Jeśli jest fundacja, która znajduje się w rejestrze OPP i chcesz by dołączyła do naszej akcji, NIE CZEKAJ zgłoś ją do nas !

Nasze motto: Pomagam bo warto !