Wspieraj razem z nami

Od Listopada 2020 roku wpieramy Organizacje Pozarządowe, NASZE lokalne Fundacje i Stowarzyszenia czyli Organizacje Pożytku Publicznego z Cieszyna.

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 

Do tej pory dzięki Państwa wsparciu przekazaliśmy na rzecz fundacji kwotę 5677,66 zł !

Zachęcamy Państwa do udziału w naszej akcji !

Jeśli jest fundacja, która znajduje się w rejestrze OPP i chcesz by dołączyła do naszej akcji, NIE CZEKAJ zgłoś ją do nas !

Nasze motto: Pomagam bo warto !

Na czym polega działanie takiej Organizacji? Już wyjaśniamy !

W pierwszej kolejności są to: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność charytatywna. Do sfery zadań publicznych ustawodawca zaliczył też m.in. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, aktywność wspomagającą działalność wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a także promocję i organizację wolontariatu.

Nasza firma działa lokalnie i lokalnie pomagamy.

Wraz z naszymi dotychczasowymi Klientami przekazujemy na rzecz OPP wsparcie finansowe !

I Idziemy po więcej !

Każdy nasz Klient może pomagać wraz z nami płacąc TYLKO abonament za internet ! Wsparcie nie powoduje zwiększenia Twojego rachunku !

Wpłacasz swój miesięczny abonament, a to MY przekazujemy od 1 – 10% z jednego pierwszego abonamentu Twojej umowy na wybraną Fundację przez CIEBIE ! Ponieważ to nasi Klienci decydują, którą Organizację wybierają !

       POZNAJ WSPÓŁPRACUJĄCE Z NAMI FUNDACJE !

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków do możliwie jak najpełniejszego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, dla ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom.
Swoją działalnością przede wszystkim wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolono – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. Naszą misję realizujemy poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

Nasze Stowarzyszenie od 25 lat otacza opieką chorych, w terminalnym stadium choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach. Pomimo ogromnego zaangażowania wolontariuszy medycznych jak i niemedycznych potrzebujących przybywa, potrzeby stale rosną, a chorzy czekają…

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"

Fundacja „Lepszy Świat” – razem dla zwierząt od 2010. Nasza działalność to walka z bezdomnością, przemocą i złym traktowaniem zwierząt, propagowanie sterylizacji i adopcji. Wspieramy cieszyńskie schronisko dla psów, prowadzimy domy tymczasowe dla kotów i innych zwierząt domowych, ratujemy i leczymy małe dzikie zwierzęta, edukujemy dzieci i młodzież, angażujemy się ekologicznie. Tworzymy przyszłość – marzymy o własnym przytulisku dla potrzebujących, i to marzenie właśnie się spełnia. Pomagaj razem z nami!

Fundacja TALENT Cieszyn

W celu utworzenia klubu sportowego w listopadzie 2013 r. ustanowiliśmy Fundację Talent Cieszyn.

Początek działalności to zawiązanie sekcji tenisa stołowego, w  której  szkolimy dzieci i młodzież  trzech grup wiekowych, organizujemy zajęcia ogólnodostępne tenisa stołowego, nasze drużyny uczestniczą w rozgrywkach III ligi i ligi okręgowej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Ponadto organizujemy cykliczne turnieje i zawody serii Grand Prix. Dzięki skutecznym działaniom zapewniamy naszym zawodnikom bardzo dobre warunki szkolenia poprzez wykwalifikowaną kadrę , profesjonalny sprzęt i nienaganną organizację.

Od ponad dwóch lat działamy również w amatorskiej siatkówce. W tym czasie zorganizowaliśmy cztery turnieje i rozgrywki czterech sezonów ligowych drużyn amatorskich. Ze względu na duże zainteresowanie rozszerzamy działalność w tej dyscyplinie. Od początku 2017 r. szkolimy chłopców szkół podstawowych i średnich w ramach sekcji Talent Sferawent Cieszyn.

W planach mamy również utworzenie sekcji badmintona i tenisa ziemnego.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

Fundacja Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego to niezależna organizacja pożytku publicznego, która wspiera ochronę zdrowia ludności Powiatu Cieszyńskiego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000130105). Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. Biuro Fundacji prowadzi jedna osoba w niepełnym wymiarze godzin (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn).

Przekazane nam darowizny finansowe i rzeczowe wspomagają wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia regionu, w szczególności Szpital Sląski w Cieszynie, istniejący od 1888 roku. Środki finansowe z budżetu państwowego nie wystarczają niestety na utrzymanie europejskich standardów diagnostyki i leczenia. Toteż zadaniem Fundacji jest stałe unowocześnianie cieszyńskiej służby zdrowia dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów. Z tych środków zakupiono między innymi tomograf komputerowy, mobilne aparaty RTG i EKG, inkubatory, urządzenia do hemodializy, sprzęt endoskopowy, stoły, lampy i narzędzia operacyjne, fotele zabiegowe, łóżka do intensywnej terapii.

Cieszyńskie Bractwo Kurkowe

Cieszyńskie Bractwo Kurkowe założone w 1995 roku jest pełnoprawnym klubem strzeleckim posiadającym licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, co oznacza, że jego członkowie mogą ubiegać się o licencję zawodniczą, a następnie o pozwolenie na wszystkie rodzaje broni palnej do celów sportowych. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Strzeleckiego założonego w Cieszynie w 1795 r. Bractwo uświetnia swym udziałem wiele uroczystości w tracie których można jego członków rozpoznać po charakterystycznych, niebieskich mundurach, jakie nosiło 200 lat temu Towarzystwo Strzeleckie. Celem Bractwa oprócz krzewienia wartości historycznych wśród społeczeństwa jest szkolenie dorosłych i młodzieży w strzelaniu z pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej. Zawodnicy CBK reprezentują Cieszyn na wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach strzeleckich. Bractwo organizuje również otwarte zawody, gdzie każdy może przyjść i zostać profesjonalnie przeszkolony przez licencjonowanych instruktorów i wziąć udział w zawodach.